فایل صوتی رایگان
  • قانون جذب و ارتعاش

    ۱ -شما اتفاقات خوب یا بد را براساس تفکراتتان تجربه می کنید: با تمرکز بر روی چیزی، باعث می شوید آن مسئله ب ...

    ۱ -شما اتفاقات خوب یا بد را براساس تفکراتتان تجربه می کنید: با تمرکز بر روی چیزی، باعث می شوید آن مسئله برایتان اتفاق افتد.کسی که همیشه در مورد بیماری صحبت می کند، بیمار می شود و کسی که به طور مداوم د ...

    بیشتر بخوانید
محصولی موجود نیست