چرا و چگونه استرس موجب پرخوری و چاقی می‌شود؟ هورمون‌ها نقش مهمی در سلامت فرد دارند. آن‌ها می‌توانند روی پوست، وضعیت
محصولی اضافه نشده است