25.000 تومان 19.900 تومان

توضیحات

Image result for ‫اطلاع رسانی پزشکی‬‎

اطلاع رسانی پزشکی، مدیریت اطلاعات بهداشتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات.

اطلاع رسانی پزشکی، حیطه های از علوم است کـه در آن از فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات بـرای پیشـبرد پـژوهشهـای پزشـکی، آموزش پزشکی و همچنین بهینهسازی خدمات بهداشتی و درمانی اسـتفاده مـیشـود. ایـن شـاخه بـه مطالعـه اطلاعـات پزشـکی و دادههای موجود، و همچنین ذخیره، بازیابی و استفاده از این اطلاعات برای حل مسائل و تصمیمگیری مناسـب مـیپـردازد و هـدف اصلی آن، کمک به تیم بهداشتی و درمانی در جهت ارتقای شیوه و بهبـود نتـایج عملکـرد آنـان اسـت. اطـلاعرسـانی پزشـکی دارای رویکردها و کاربردهای مختلفی است که مهمتـرین آنهـا، پزشـکی از راه دور (Telemedicine ،(پرونـدههـای پزشـکی الکترونیکـی، بازیابی اطلاعات و سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری است. کاربردهای مختلف اطلاعرسانی پزشـکی از طریـق کـاهش در اشـتباهات پزشکی، ارائه اطلاعات پزشکی مورد نیاز به بیماران، فراهمساختن امکان دسترسی پزشکان به دانش و اطلاعات روزآمد است که به حصول نتایج بهتر در درمان بیماران و کاهش هزینههای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی کمک میکند.این نوشته فقط برای رشته های مهندسی پزشکی درچهار گرایش نوشته شده است و برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی یک ماده درسی است که این کتاب برای این دانشجوبان عزیز مفید میباشد .با تشکر ناصر نادرزاده عضو هیات علمی دانشگاه در گروه برق و مهندسی پزشکی .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اطلاعرسانی پزشکی، مدیریت اطلاعات بهداشتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات.”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 61 = 62

محصولی موجود نیست