کنترل دیگران چه تاثیری به روابطمان میگدارد؟بخش اول

کنترل دیگران چه تاثیری به روابطمان میگدارد؟بخش اول

تاثیر بر کنتل

کنترل دیگران چه تاثیری به روابطمان میگدارد؟بخش اول

ما اغلب سعی داریم یکدیگر را کنترل کنیم چون هر کدام از ما فکر می کنیم که اصول و رفتارها و ارزش های خودمان درست است. هر قدر بیشتر سعی در کنترل یکدیگر داشته باشیم روابط مان بیشتر تخریب خواهد شد. ارتباط مستقیم میان میزان کنترل دیگران و افت کیفیت زندگی مشترک وجود دارد. در این باره با دکتر سید علی قاسمی، روان شناس، مربی رسمی بین المللی و عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گِلسِر گفت و گو کرده ایم.

ما اغلب سعی داریم یکدیگر را کنترل کنیم چون هر کدام از ما فکر می کنیم که اصول و رفتارها و ارزش های خودمان درست است. هر قدر بیشتر سعی در کنترل یکدیگر داشته باشیم روابط مان بیشتر تخریب خواهد شد. ارتباط مستقیم میان میزان کنترل دیگران و افت کیفیت زندگی مشترک وجود دارد. در این باره با دکتر سید علی قاسمی، روان شناس، مربی رسمی بین المللی و عضو  هیئت علمی موسسه ویلیام گِلسِر گفت و گو کرده ایم.


کاهش شیفتگی های جسمانی
بسیاری از شیفتگی ها و جذابیت های زن و مرد بعد از وارد رابطه به تدریج کم می شود. وقتی می بینیم روابط مثل قبل، خوب و لذتبخش نیست دنبال دلیل می گردیم. کم شدن جذابیت ها به کاهش نیازهای جسمی می انجامد و به تدریج نسبت به کنترل گری طرف مقابل حساس می شویم و احساس می کنیم که این رفتارها توهین آمیز است و آزادی ما را محدود می کند. کنترل گری طرف مقابل حامل این پیام است که «همسرم دیگر مرا دوست ندارد و به همین خاطر می خواهد مرا تغییر دهد.» بنابراین ما هم مقابله به مثل می کنیم؛ یعنی وقتی او با پرخاش به ما حمله می کند ما هم چنین می کنیم. درواقع با کنترل طرف مقابل می خواهیم همه چیز را آن گونه که خودمان می خواهیم هدایت کنیم و حرفمان را به کرسی بنشانیم زیرا تنها روشی است که «ویندوز ذهن» ما را هدایت می کند.

ضمن این که متاسفانه ما اغلب نه خود و نه نیازهای خودمان را نمی شناسیم و نه طرف مقابلمان و نیازهایش را. به همین دلیل هم نمی توانیم رفتار مناسبی داشته باشیم؛ درست مانند زمانی که از چگونگی کار با یک دستگاه اطلاعی نداریم بنابراین طبیعی هم هست که نتوانیم از تمام قابلیت های آن استفاده کنیم. در ارتباط هم ما از نیازهای واقعی خودمان آگاه نیستیم. نکته مهم در این خصوص این است که بسیاری افراد بدون اینکه بدانند چرا ازدواج می کنند وارد رابطه می شوند.

وقتی افراد از چرایی ازدواج اطلاعی ندارند چگونه می توانند با چگونگی آن کنار بیایند. به همین دلیل هم نمی توانند خودشان را سازگار کنند و حتی به خاطر طرف مقابل نمی توانند از بعضی خواسته های خود کوتاه بیایند. درواقع ازدواج زمانی آگاهانه است که نیازهای دوطرف در کنار همدیگر بهتر و متعادل تر برطرف شود.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 30 = 38

محصولی اضافه نشده است